Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24.–28. oktoober 2022

28.10.2022 | 14:19

Keeleamet asub uuel aadressil.
Alates 3. oktoobrist asub Keeleamet uuel aadressil Roosikrantsi 6.
Seoses kolimisega on Keeleameti töö häiritud ning seetõttu võivad menetlused võtta tavapärasest rohkem aega.
Kuna helistamisel võib esineda tehnilisi probleeme, on kõige parem meiega ühendust võtta e-posti teel info@keeleamet.ee.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas, sadama piirkonnas ja Lasnamäel Mustakivi kaubanduskeskuses, Valgas, Tartus, Sillamäel ning Jõhvis. Tuvastati 25 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist neli parandati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 14st varasemast ettekirjutusest oli 11 täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
17 ettevõtte veebilehe esmakontrolli käigus tuvastati viis keeleseaduse rikkumisi, neile ettevõtetele saadeti märgukiri, veebilehed tuleb seadusega kooskõlla viia veel sel aastal. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja menetlused lõpetati ning ühele firmale saadeti meeldetuletuskiri.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks Narva Õigeusu Gümnaasiumi, Sillamäe Muusikakooli, Kadrioru Plaza Hambakliiniku ja AS G4S Eesti töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 67st kontrollitust 41 töötaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustati menetlust juba sel nädalal ning see jätkub järgmisel nädalal.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti G.Bar Tallinn ilusalongi kolme töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust, kõik kolm kontrollitud töötajat peavad sooritama eesti keele eksami.
Ka Kadrioru Plaza Hambakliiniku OÜ kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Hambakliinikus vormistati ka neli järelkontrolliakti, millega pikendati ettekirjutuse tähtaega. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes
Tallinna 53. Keskkoolis tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale, Mahtra Põhikoolis viiele ja Lasnamäe Põhikoolis seitsmele töötajale; Mustjõe Gümnaasiumis kinnitati uue töötaja keeleoskus nõuetele vastavaks. Järelkontrolli käigus tuvastati, et nii Tallinna 53. Keskkoolis kui Mahtra põhikoolis on ühel töötajal ettekirjutus täitmata, mõlemal juhul ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühtlasi tehti sunniraha hoiatus. Mahtra Põhikoolis lõpetati nelja töötaja suhtes menetlus seoses töölepingute lõppemisega. Lasnamäe Põhikoolis vormistati seitse järelkontrolli akti: üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust, kuus ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe suhtes rakendati sunniraha. Mustjõe Gümnaasiumis vormistati kaheksa järelkontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Erakoolis Garant vormistati neli järelkontrolli akti: üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust, kolm ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Keeleametnikud vormistasid erakoolis ka kaks täitekorraldust.
Tallinna Ümera Lasteaias koostas keeleametnik seitse järelkontrolli akti, neist üks ettekirjutuse täitmise kohta ja kaks menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingute lõppemisega. Neljal töötajal pikendati senise ettekirjutuse täitmise tähtaega, eksami mittesooritamise korral on õigus rakendada sunniraha. Ka sel korral rakendati kontrollitavate suhtes sunniraha.
Narva Paju Koolis vormistati 15 esmakontrolliakti, neist kaks olid korras. 13 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.
Sillamäe Muusikakoolis kontrolliti 12 uue töötaja eesti keele oskust, neist kolme keeleoskus vastab nõuetele, kaks peavad keeleoskust täiendama ning seitse töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Üheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus. Järelkontrollis pikendati ettekirjutuse tähtaega kolmel töötajal, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve
Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati ühe koolitusfirma taotlust uue koolitaja lisamiseks, kaks õpetajat said Keeleameti heakskiidu. Ühele keelefirmale saadeti akt tunnikülastuse kohta.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveoksakonna juhataja