Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24.-28. aprill 2017

02.05.2017 | 10:43

Lõppenud nädalal kontrolliti Saue Maximas töötajate keeleoskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega ja ühele neist tehti sunniraha hoiatus.
    • Jaga

Kaebuse lahendamiseks külastati Kopli polikliinikut, kus registratuuritöötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Narvas ja Lõuna-Eestis (Valgast Tõrvani), kokku tehti ettekirjutus 13-le äriühingule. Narvas olid kolm äriühingut ettekirjutuse täitnud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lõppes Tallinna Arbu Lasteaia töötajate tegeliku eesti keele oskuse ja varasemate ettekirjutuste täitmise kontroll. 49-st lasteaia töötajast 19 töötaja keeleoskus ei vasta keeleseaduse nõuetele, nad peavad sooritama eksami, seitsmele lasteaednikule määrati sunniraha ja 12-le tehti sunniraha hoiatus.

Tartu A. Puškini Koolis kontrolliti eesti keele ja ainet eesti keeles õpetatavate pedagoogide nõuetele vastavust, kõigil 28 töötajal on vajalik keeleoskus olemas.

Järelkontrolli käigus pikendati neljal Lasnamäe Mehaanikakooli õpetajal ettekirjutuse sooritamise tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kaks peavad tasuma sunniraha. Kontrolliti ka ühe uue töötaja keeleoskust, talle ettekirjutust ei tehtud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti kahele Tallinnas tegutsevale keelefirmale akt ettepanekutega parendada keelefirma tööd.

Keeleinspektsioon andis positiivse hinnangu ühe keelefirma uute õpetajate lisamise taotlusele.