Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23.–27. september

27.09.2019 | 13:42

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Tartus ja Sillamäel. Esmakontrolli käigus tuvastati 13 rikkumist. Kokku saadeti märgukiri 16-le äriühingule. Sillamäel tuvastati mitmeid kakskeelseid tänavasilte, mille kohta saadeti märgukiri kohalikule omavalitsusele. Järelkontrollide käigus pikendati viiel firmal ettekirjutuse tähtaega (neist üks on ettekirjutuse täitnud osaliselt), üheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Maxima Eesti OÜ Sillamäe Maxima XX kaupluses jätkus keelekontroll, mille käigus tehti kaheksale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam (kolme töötaja eesti keele oskus vastas nõuetele). Kiviõli Maxima X kaupluses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kuuele töötajale. Kõigile ettekirjutuse saanutele tehti ka sunniraha hoiatus.

Rimi Eesti Food AS-i Finest Mini-Rimi, Viru Rimi Expressi ja Vanalinna Mini-Rimi kauplustes kontrolliti järelkontrolli käigus seitsme töötaja varasema ettekirjutuse täitmist, neist viis olid töölt lahkunud, mistõttu lõpetati ka menetlus, ja kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Zoo Planeti KIKA Jõhvi kaupluses kolme töötaja eesti keele oskust, ühe töötaja keeleoskus vastas nõuetele, üks peab oma keeleoskust täiendama ning üks sooritama eksami.

Mitme kaebuse tõttu toimus keelekontroll Sanitex OÜ PROMO kaupluses, kus esmakontrolli käigus vesteldi kuue töötajaga, neist neljale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kontroll jätkub.

Kaebuste lahendamise käigus kontrolliti ühe taksojuhi eesti keele oskust, talle tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, kus järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega 13 töötajal (neile tehti sunniraha hoiatus, neist 11 tuleb tasuda ka sunniraha).

Algas järelkontroll Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuris, sel nädalal jätkati dokumentide kontrolliga, kümnel juhul menetlus lõpetati, sest töösuhe on lõpetatud. Kontroll jätkub oktoobris.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Kivimurru Lasteaias, kus esmakontrolli käigus tehti ühele töötajale ettekirjutus, järelkontrolli käigus pikendati kaheksa töötaja ettekirjutuse tähtaega, kõigile ettekirjutuse saanutele tehti sunniraha hoiatus, neljal töötajal tuleb tasuda sunniraha. Üks lasteaiatöötaja on ettekirjutuse täitnud.

Tartu Annelinna Gümnaasiumis vastab kõigi töötajate eesti keele oskus nõuetele.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma taotlusele tegevusloa saamiseks – keelefirmal tuleb teha õppekavades veel mõningaid parandusi. Kolm keelefirmat esitasid taotluse uue õpetaja lisamiseks, kõik hinnangud said heakskiidu.