Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 23.–27. august 2021

27.08.2021 | 13:33

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Sikupilli keskuses, Lasnamäel Lasnamäe Centrumis ja Punasel tänaval ning Balti jaama turul), Haapsalus, Valgas (sh XIII Valga Militaarajaloo festivali üritustel), Kiviõlis, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 23 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kümme lahendati suulise menetluse käigus kohapeal. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 13 olid täidetud. Neljal ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Eelmisel pühapäeval (22.08.) kontrolliti avalikku teavet Valgas kahel suurüritusel: Balti Keti velotuur 2021 ja keskväljakul toimunud laat. Keeleseaduse rikkumisi ürituste teabes ei tuvastatud.

Kontrolliti üheksa ettevõtte veebilehte, neist neli ei vasta keeleseaduse nõuetele, neile saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti PPA Ida prefektuuri, Mulgi lihakarni, Maxima Eesti OÜ Valga XX kaupluse, ühe korteriühistu ning kolme hambakliiniku (kokku 165 inimest) andmeid keeleoskuse kohta. 51 juhul puudus töötajal keeleoskust tõendav dokument, nende puhul jätkub menetlus septembri esimesel poolel.

Eesti Hambaarstide Liidu palvel kontrollib Keeleamet hambakliinikute töötajate tegelikku eesti keele oskust. Sel nädalal tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele ProSmile hambakliiniku töötajale.

Ilmar Tomusk osales 25.-26. augustil riigikeele nõukoja väljasõiduistungil Narvas ning võttis osa 26. augustil Emakeele Seltsi 100 aasta juubeli tähistamisest Tartus. Juubeliüritusel peetud ettekandeid saab järelvaadata siit.

27. augustil avaldas kultuurileht Sirp Ilmar Tomuski artikli Põhiseadus, selle preambul ja eesti keel.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Lasteaias Tareke tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kuuele uuele töötajale ning järelkontrolliaktiga pikendati 16 töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega. Sunniraha rakendati 13 kontrollitava suhtes. Kõigile kontrollituile tehti sunniraha hoiatus.

Kiviõli Lasteaias Kannike tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam viiele uuele töötajale. Järelkontrolli käigus selgus, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud, kuue ettekirjutuse puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, need olid korras ja edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Keeleameti menetluses oli nelja keelefirma taotlus koolitajate lisamiseks, kõik üheksa koolitajat said heakskiidu.