Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.–26. veebruar 2021

26.02.2021 | 10:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel), Valgas, Otepääl, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 13 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 11 olid täidetud. Keeleamet saatis kolmele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, ülejäänutel puudus eestikeelne teave või esines eestikeelses tekstis keelevigu. Kümnele ettevõttele saadeti märgukiri ja määrati tähtaeg, mis ajaks peab ettekirjutus olema täidetud.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Maxima XX Paepargi kaupluse teenindajate keeleoskust. Ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ja kolmele ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varasemate ettekirjutuste täitmise järelkontrollis pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Viie töötajaga oli tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Lapssi OÜ rehabilitatsioonikeskuses pikendati kolmel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Tallinna ülikool tegi vabariigi aastapäeva puhul Ilmar Tomuskiga intervjuu, mida on võimalik vaadata TLÜ Youtube´i kanalis ja Facebookis.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam Lasnamäe Vene Gümnaasiumis ühele uuele töötajale ning pikendasid viiel töötajal ettekirjutuse tähtaega. Üks menetlus lõpetati töölepingu lõppemise tõttu, kaks kontrollitavat olid ettekirjutuse täitnud. Kolme Lasnamäe Vene Gümnaasiumi töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Ka Tallinna Lasteaias Sinilill tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale. Samas lasteaias pikendati järelkontrolli käigus 18 töötaja varasemat ettekirjutust, seitsme töötaja osas rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Tuhkatriinu tehti esmakontrolli käigus viiele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kaks menetlust lõpetati, sest ettekirjutus oli täidetud. Kümnele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning kaheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Lasteaia Karikakar uutest töötajatest üks peab sooritama eksami, 11 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks kontrollitav oli ettekirjutuse täitnud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks, selle kohta saadeti haridus- ja teadusministeeriumile positiivne hinnang. Hindamisel oli kolme keelefirma taotlused uute koolitajate lisamiseks. Kümne koolitaja osas andis Keeleamet positiivse hinnangu, ühe koolitaja taotlus lükati tagasi.