Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22. – 26. aprill 2019

29.04.2019 | 15:33

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Kokku saadeti märgukiri 39-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kuuel firmal ettekirjutuse tähtaega, kaheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kontrolliti ühe firma veebilehte, mis on nüüd eesti keeles.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes Tallinna ärimajas ettekirjutuste täitmist, kahjuks olid ettekirjutused täitmata, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kolmes Tallinna hotellis toimus järelkontroll, mille käigus tuvastati, et ettekirjutused on kahes hotellis täidetud osaliselt, kolmandas on keeleseaduse nõuded täidetud. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe hotelli personali eesti keele oskust, kahele teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Jätkus keeleoskuse kontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluses, kus tehti esmakontrollis üheksale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega kolmel töötajal. 12-le töötajale tehti sunniraha hoiatus, samuti tuleb kolmel töötajal sunniraha tasuda.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Sel nädalal kontrolliti Assaku, Paldiski, Muuga ja Kesklinna päästekomando päästjate tegelikku eesti keele oskust, valdavalt vastab päästjate eesti keele oskus kehtestatud nõudele. Kaks päästjat peavad oma eesti keele oskust täiendama ja kaks päästjat sooritama eesti keele eksami. Kontroll päästekomandodes jätkub.

SA Ida-Viru Keskhaiglas vormistati kuus järelkontrolliakti, üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud, viie töötaja ettekirjutuste sooritamise tähtaega pikendati, sunniraha rakendati viie töötaja suhtes. Keelekontroll haiglas jätkub.

Jätkus keelekontroll Narva Linnavalitsuses, kus esmakontrollis tehti ettekirjutus kolmele ja järelkontrollis kolmele töötajale. Kõigile kuuele tehti ka sunniraha hoiatus.

PPA Ida Prefektuuri töötaja oli ettekirjutuse täitnud, seetõttu lõpetati menetlus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks.