Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.–25. september 2020

25.09.2020 | 14:47

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Ülemiste, Järve, Läänemere, Mustkivi, Ümera ja Stroomi keskuses), Sillamäel, Tartus, Raplas, Türil, Märjamaal ja Kärus. Tuvastati 16 rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 17 varasemat ettekirjutust oli täidetud, neli ettekirjutust olid täidetud osaliselt. 18 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, saadeti märgukiri ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 19 ettevõtte veebilehte, neist 11 firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuetele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Kaebuste lahendamiseks jätkus keelekontroll OG Elektra Jõhvi kaupluses, kus tehti kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunnirahahoiatus; kahe töötaja keeleoskus tunnistati ametikohale vastavaks. Kontroll Grossi poodides jätkub septembrikuu jooksul.

Samuti kontrollisid keeleametnikud kaebuse lahendamiseks 12 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i töötajat, neist kümnele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kontroll jätkub ülejärgmisel nädalal.

Ettekirjutus sooritada eesti keele eksam tehti kahele HC Gastronomy Türgi BBQ teenindajale ning kahele Scarabeus Julgestusteenistus OÜ töötajale. Ühele KIKA EE OÜ töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.

Maxima Eesti OÜ Vilde tee 75 Maxima XX kaupluses kontrolliti töötajate eesti keele oskust: esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam viiele ja järelkontrollis kaheksale teenindajale. Ühele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodus koostati viis esmakontrolli akti, neist neli ettekirjutusega sooritada eksam. Neljal töötajal oli varasem ettekirjutus, kontrolli käigus selgus, et ettekirjutused on täitmata, keeleametnikud pikendasid eksami sooritamise tähtaega ning tegid sunniraha hoiatuse.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Lasteaias Kajakas vormistati kolm esmakontrolli akti, neist kaks ettekirjutusega sooritada tasemeeksam, ühe kontrollitud töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele. Kuue varasema ettekirjutusega töötaja puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja töötajatele tehti sunniraha hoiatus. Kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Ümera Lasteaias toimus ühe töötaja keeleoskuse järelkontroll, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega.

Sillamäe Vanalinna Koolis pikendati kümnel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.

Jõhvi lasteaias Sipsik oli ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahel töötajal, keeleametnikul tuli ettekirjutuse tähtaega pikendada. Tehti kaks sunniraha hoiatust ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Esmakontrollis tunnistati kahe töötaja eesti keele oskus ametikoha nõuetele vastavaks.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku kuus õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid ühele neist omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe keelefirma taotlus sai heakskiidu ja see edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks.