Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.–25. august 2023

28.08.2023 | 11:30

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh Mustamäel, Nõmmel, Hiiul ja vanalinnas), Narvas ja Läänemaal. Tuvastati kuus keeleseaduse nõuete rikkumist, neist üks eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest viis olid täidetud, ühele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kaheksa ettevõtte veebilehte, neist viis ei vasta keeleseaduse nõuetele – neile ettevõtetele saadeti märgukiri.
Kaebuste lahendamiseks ja edasiste keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Odil Eesti OÜ, Narva Kesklinna Gümnaasiumi ja Narva Soldino Gümnaasiumi kokku 38 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid.
AS Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuses tehti ühele töötajale ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Lasteaias Kirsike kontrolliti kuue töötaja eesti keele oskust, ettekirjutusi ei tehtud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Kahe koolitusfirma taotlused (kokku neli õppekava) edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks, kaks koolitusfirmat (kokku viis õppekava) peavad koolituskavasid korrigeerima.
Kaks firmat esitasid taotluse koolitajate lisamiseks, neljast koolitajast said Keeleameti heakskiidu kaks.
Keeleametnikud külastasid järelevalve käigus ühe keelefirma tundi, tagasiside tunnile antakse järgmisel nädalal.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja