Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–24. september 2021

24.09.2021 | 13:12

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, Solarise keskuses ja Selverites ning Laagris), Kohtla-Järvel, Tartus, Rakveres, Narvas ja Valgas (sh Valga keskväljakul toimunud laadal). Tähelepanu pöörati ka kohalike omavalitsuste valimiste kampaaniateabele. Tuvastati 20 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati koheselt. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 20 olid täidetud. Kaheksal ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 25 ettevõtte veebilehte, neist kaheksa ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile ettevõtetele saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti AS Hoolekandeteenused Ahtme Maleva üksuse, Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluse, Balneom OÜ erakliiniku, Unidenta OÜ hambastuudio, Confidental OÜ Esteetilise Hambaravi Kliiniku, Valga Priimetsa Kooli, Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, SA Avatud Kooli, MTÜ Vivere Kooli ja Lasnamäe Mehaanikakooli kokku 360 inimese keeleoskust tõendavaid andmeid, 79 juhul puudub töötajal keeleoskust tõendav dokument ning nende töötajate puhul jätkub menetlus septembri- ja oktoobrikuu jooksul.

Narva-Jõesuu spaahotellis Noorus kontrolliti kümne töötaja eesti keele oskust, neist kuue keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele, neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Jätkub järelkontroll PPA Ida Prefektuuris, sel nädalal pikendati 11 ametniku ettekirjutuse tähtaega, neist kümne suhtes rakendati sunniraha. Kontroll jätkub.

Jätkub keelekontroll hambaraviteenust osutavates ettevõtetes. Sel nädalal kontrolliti Implanttihoito Hambaravi OÜ, Kadrioru Plaza Hambakliiniku ja Easy Dental OÜ kliiniku töötajate keeleoskust. Tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kaheksale töötajale, ühe töötaja puhul kontrolliti varasema ettekirjutuse täitmist. Ettekirjutus ei ole täidetud, tähtaega pikendati ja tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti kahe erakooli õpetajate varasemate ettekirjutuste täitmist. Erakoolis Garant tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ühele uuele töötajale, järelkontrolli käigus tuvastati, et üks ettekirjutus on täidetud, kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Edu Valem MTÜ pikendati ettekirjutuste tähtaega kaheksal töötajal, viiele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus, kahe suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Kadrioru Lasteaias pikendati kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti mõlemale töötajale hoiatus selle kohta, et kui määratud ajaks ei ole ettekirjutus täidetud, on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, dokumendid olid korras ja need edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks ja tegevusloa väljastamiseks. Külastati kahe keelefirma tundi, koolitusfirmadele on saadetud eelaktid tutvumiseks.