Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–24. aprill 2020

24.04.2020 | 14:44

Sel nädalal kontrollisid keeleametnikud eriolukorra teavet, samuti alustati Ida-Virumaa haridusasutuste veebilehtede kontrollimisega. Narva-Jõesuu nelja hotelli veebilehtede kontrolli käigus tuvastati, et kõigil on olemas eestikeelne veebileht, kolmel aga esineb üksikuid keelevigu.
    • Jaga

Kontrollitud 91-st Tallinna toitlustusasutuse veebilehest kolm on võõrkeeles ilma eestikeelse teabeta. Mitme Haaberstis asuva toitlustusasutuse veebilehel leiti keelevigu, kuid kõik 24 kontrollitud lehte olid eestikeelsed. Haapsalu 11 toitlustus- ja 15 majutusasutuse veebilehed vastasid keeleseaduse nõuetele (v.a ühel veebilehel broneerimise teave), Hiiumaa 7 toitlustus- ja 20 majutusasutuse veebilehest üks oli võõrkeelne, ühel tuvastati keelevigu. Kõik 14 kontrollitud Pärnu toitlustusasutuse veebilehte olid korras. Keeleametnikud kontrollisid 15 Pärnu majutusasutuse veebilehte, millest kaks on võõrkeeles (ühel neist on eesti keele valik (lipuke) esilehel olemas, aga sellele vajutades eestikeelne leht ei avane, teisel on info parkimise kohta eesti keeles ja eraldioleval broneerimise lehel on samuti eestikeelne teave olemas). Ühel Pärnu majutusasutuse veebilehel on olemas eestikeelne teave, kuid broneerimisteave on võõrkeeles (broneerimisel on tubade kirjeldus eesti keeles, aga muu info võõrkeeles).

Keeleametnikud tegelesid laekunud kaebustega nii palju, kui eriolukord seda võimaldab.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku 6 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai keeleinspektsiooni heakskiidu ning edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Keelefirmade taotluste hindamine toimub veebikeskkonnas.

Sel nädalal kontrolliti kõigi tegevusloa saanud keelefirmade veebilehti. Seitsmel lehel puudusid õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed, neile firmadele saadeti märgukiri. 32 koolitusfirmat pakuvad eriolukorra ajal distants- või veebipõhist õpet. 52 firma puhul puudub veebilehel info, kuidas on keeleõpe eriolukorra ajal korraldatud. Ülejäänud keelefirmad on õppetöö peatanud.