Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.-23. veebruar 2017

27.02.2017 | 13:48

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Narva Päästekomando viie töötaja tegelikku eesti keele oskust, kõigile viiele tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam. Neljale päästjale tehti ka sunnirahahoiatus. Lõuna-Eestis kontrolliti hooldekodude töötajate eesti keele oskust, kaheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
    • Jaga

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas Õismäel, Mustamäel ja kesklinnas ning Tartus. Ettekirjutus tehti 11-le Tallinnas tegutsevale äriühingule ja kolmele Tartu ettevõttele.

Jätkub Maxima kaupluste töötajate keeleoskuse kontroll, sel nädalal tehti ettekirjutus 11-le kaupluse töötajale. Seoses kliendi kaebusega kontrolliti kahe Italyna King kaupluse töötaja eesti keele oskust, neist ühele tehti ka ettekirjutus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti MRP Linna Liinide 67 bussijuhi keeleoskust, neist 57-le tehti ettekirjutus sooritada B1-taseme eesti keele eksam.

Lõppes Lääne Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku meditsiiniõdede ja hooldajate eesti keele oskuse järelkontroll: 24-st töötajast kahele meditsiiniõele tehti ettekirjutus sooritada B2-taseme eesti keele eksam ja kaks õde peavad oma eesti keele oskust täiendama. Viis hooldajat peavad sooritama B1-taseme eesti keele eksami, üks peab täiendama oma keeleoskust. Kahele töötajale tehti sunnirahahoiatus.

Kaks meditsiinitöötajat on keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud ja eksami edukalt sooritanud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tartu Annelinna Gümnaasiumi 87-st õpetajast ei valda nõutaval tasemel eesti keelt kolm. Tallinna 53. Keskkoolis kahest ettekirjutuse saanud õpetajast üks oli ettekirjutuse täitnud, teisel pikendati eksami sooritamise tähtaega, rakendati sunniraha ja tehti uus sunnirahahoiatus. Ka Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi kahe õpetaja ettekirjutuse tähtpäeva pikendati, ühtlasi jäeti jõusse sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Jätkub keelefirmade veebilehtede kontroll, eeskätt kontrollitakse veebilehtedel oleva teabe vastavust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetele. Kahele koolitusfirmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu puudustele. Kaks keelefirmat esitasid taotluse uute õpetajate lisamiseks, keeleinspektsioon andis neile heakskiidu.