Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2. - 6. oktoober 2017

18.12.2017 | 10:54

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas, Kallastel, Kolkjal, Mustvees, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. 27-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. 14 äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe.
    • Jaga

Lasnamäe Centrumis asuva Rimi kaupluse seitsmest töötajast kolm peavad sooritama eesti keele eksami. Samuti kontrolliti Maxima Eesti OÜ Ümera kaupluse töötajate eesti keele oskust ja seniste ettekirjutuste täitmist, 14 töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, üks töötaja täiendama oma eesti keele oskust, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Ida-Viru Keskhaigla SA-s kontrolliti 12 töötaja keeleoskust, neist kaheksale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi teavitati töötajaid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

3. oktoobril toimus Tallinna ettevõtluspäeva raames Emakeele Seltsi ja Eesti keelenõukogu keeletöötuba „Millega ometi seal tegelevad? Ettevõtte nimi kui mainekujundusvahend“. Üritusel tunnustati eestikeelse äri- ja ettevõttenime konkursi võitjaid.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Humanitaargümnaasiumi kahel õpetajal oli varasem ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, järelkontrollis selgus, et ettekirjutus on täitmata, keeleametnikud pikendasid mõlema töötaja ettekirjutuse sooritamise tähtaega ja tegid sunniraha hoiatuse. Eksamile peab minema ka üks uutest töötajatest.

Tallinna Tööstushariduskeskuse õpetaja on sooritanud keeleeksami ja sellega ettekirjutuse täitnud. Ka Kopli Ametikooli üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, kuid üks uus töötaja sai keeleinspektsioonilt ettekirjutuse sooritada keeleeksam.

Tallinna Lastekodus ei ole ühelgi töötajal enam keeleinspektsiooni ettekirjutust, kõik senised ettekirjutused on täidetud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal tuvastas keeleinspektsioon ühe firma, kes reklaamib Tallinnas tasemeeksamiteks ettevalmistavaid keelekursusi omamata selleks tegevusluba. Keeleinspektsioon saatis vastavasisulise märgukirja.