Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–6. märts 2020

06.03.2020 | 15:16

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus (sh „Maitsev Tartu 2020“) ja Kohtla-Järvel, kus tuvastati kokku seitse keeleseaduse nõuete rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 13-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 13 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, kaheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti viie ettevõtte veebilehti, kolmele neist tehti ettekirjutus.

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ, Pae 78 kaupluses kolme töötaja eesti keele oskust, kõigile kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kolmel töötajal oli varasem ettekirjutus, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega. Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Rimi Food AS-i Telliskivi supermarketis kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskust – kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus.

Järva Tarbijate Ühistu Jõhvi COOP-kaupluses kontrolliti esmakontrolli käigus üheksa töötaja keeleoskust, neist 5 keeleoskus vastab nõuetele, neljale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

SA Ida-Viru Keskhaiglas pikendasid keeleametnikud kolmel töötajal ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ kaheksa töötaja eesti keele oskust, seitsmele töötajatele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti ilusalong Eclat ühe teenindaja keeleoskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka restoran Banana Leaf kolme teenindaja eesti keele oskust, kõigile kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus järelkontroll Lasnamäe Mehaanikakoolis, kus viiel pedagoogil pikendati ettekirjutuse tähtaega, kolmele tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelekontroll jätkus Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis, kus järelkontrollis pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja talle tehti ka sunniraha hoiatus.

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis vormistati kaks järelkontrolli akti seoses sellega, et töötajate töölepingud on lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kaheksa keelefirma taotlust (kokku 22 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Kahe koolitusfirma taotlused olid korras, need saadeti edasi haridus- ja teadusministeeriumile tegevusloa väljastamiseks, ühe keeleõppefirma taotluse osas tegi Keeleinspektsioon ettepaneku see tagasi lükata.. Nelja koolitusfirma taotlus uute õpetajate lisamiseks said positiivse vastuse.