Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–6. jaanuar 2023

06.01.2023 | 14:51


Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati seitse keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 18 olid täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Veebilehtede ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud, neljal ettevõttel pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Sel nädalal keeleoskuse kontrolle ei toimunud.
    • Jaga

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal keelefirmade taotluseid hindamiseks ei olnud.
Keeleametnikud analüüsisid eelmise aasta tulemusi ja koostasid plaani alanud aastaks. Koolitusfirmade külastused lepitakse firma esindajaga eelnevalt kokku.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja