Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.–23. august 2019

23.08.2019 | 14:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, sh Tallinna lähiümbruses (Peetris, Mõigus), Haapsalus ja Võrus. Kokku saadeti märgukiri 15 äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kaheksal firmal ettekirjutuse tähtaega (neist kolm on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kolm firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Haapsalus tuvastati keeleseaduse rikkumine ühe kohviku avalikus teabes, söögikohale saadeti märgukiri. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Haapsalu lähedal Gruusia restorani, kus tuvastati, et teenindajad ei valda eesti keelt, samuti leiti mitmeid keelevigu restorani menüüs. Ka sellele toitlustuskohale saatis Keeleinspektsioon märgukirja.

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti Viimsi ärimajas varasemate ettekirjutuste täitmist, ettekirjutused olid täidetud. Märgukiri saadeti kahele majutusasutusele Hiiumaal.

Kontrolliti kaheksa ettevõtte veebilehti, neist viis on keeleseaduse nõuded täitnud, ülejäänud firmad peavad eestikeelse teabe lisama veebilehele septembrikuu jooksul.

Maxima Eesti OÜ Valga Maxima kaupluses toimus keelekontroll, mille käigus pikendati kahel töötajal varasema ettekirjutuse tähtaega. Keeleametnik alustas dokumentide kontrolliga Võru Maximas.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti sel nädalal mitmes restoranis teenindajate ja kaubanduskeskustes juuksurite keeleoskust, samuti kontrolliti Nõmme tervisekeskuse töötaja eesti keele oskust.

Kokku koostati seitse ettekirjutust sooritada eesti keele eksam ning üks ettekirjutus täiendada eesti keele oskust. Järelkontrollis pikendati ühe apteekri ettekirjutuse tähtaega. Kokku tuli sel nädalal tegeleda 23 kaebusega, neist kümne kontroll jätkub järgmisel nädalal.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks, neist üks sai negatiivse vastuse. Hindamisel on kolme keelefirma taotlused tegevusloa saamiseks, keeleametnikud saatsid omapoolsed ettepanekud õppekavade parandamiseks.