Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.-22. juuni 2017

29.06.2017 | 11:39

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Hiiu ja Valdeku kaupluse 13 töötaja eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: kolme töötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami ja kuue töötajaga on tööleping lõpetatud.
    • Jaga

Keeleametnikud kontrollisid ja juhtisid müüjate tähelepanu tänaval puu- ja köögiviljamüügi lettidel olevale avalikule teabele ning parandasid keelevead hinnalipikutel Balti jaama turul ning Akadeemia Konsumi ees müügipunktis.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Sillamäel, Pärnus, Kernus, Tõrvas, Viljandis ja Otepääl, kokku tehti ettekirjutus 24-le äriühingule.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe Lasteaias Jaaniussike kontrolliti 9 töötaja tegelikku eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist, kõigi kontrollitud töötajate keeleoskus ei vasta keeleseaduse nõuetele, nad peavad sooritama eksami, kuuele lasteaednikule tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Lasteaias Terake on töötajal ettekirjutus täidetud ja menetlus lõpetati.

Jätkub keeleoskuse kontroll TTÜ Virumaa Kolledžis, sel nädalal vesteldi nelja töötajaga, kõik neli peavad sooritama eesti keele eksami. Ettekirjutuse mittetäitmise korral võidakse nende suhtes rakendada sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid keeleametnikud ühe Tallinnas asuva keelefirma tunde ning kahele Tallinnas tegutsevale keelefirmale saadeti kokkuvõte tundide külastusest.