Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18. - 22. september 2017

18.12.2017 | 10:26

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Kohtla-Järvel. Järelkontrolli käigus tuvastati, et vaid üks ettevõte on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe ja lisanud eestikeelse teabe. 21-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega.
    • Jaga

Töötajate keeleoskust kontrolliti kahes Tallinna kaupluses. Lasnamäe Centrumis asuva RIMI kaupluses koostati 16 kontrollakti, üheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam ja üks kaubandustöötaja peab eesti keele oskust täiendama, kuue müüja keeleoskusega jäid keeleametnikud rahule.

Ümera Maximas kontrolliti kokku 16 töötajat, 14-le töötajale koostati kontrolliakt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksami. Kolmele töötajale tehti lisaks ka sunnirahahoiatus.

Kohtla-Järvel kontrolliti järelkontrolli käigus perearstikeskuse FIE Jelena Aleksandrova kahe töötaja eesti keele oskust ja varasema ettekirjutuse täitmist, mõlemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele tehti ka sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal lõpetas keeleinspektsioon keelefirmade veebilehtede kontrolli, 11-le koolitusfirmale, kelle veebilehelt leiti puudusi, saadeti märgukiri.