Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–22. mai 2020

22.05.2020 | 15:05

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Kristiine linnaosas, suuremates kaubanduskeskustes), Harjumaal, Valgas ning Kohtla-Järvel, kus tuvastati kokku seitse keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et mitmed ettekirjutused on täitmata. Keeleinspektsioon saatis neile ettevõtetele meeldetuletuse ja annab ettekirjutuse täitmiseks aega vastavalt ettevõtte võimalustele pärast eriolukorra lõppemist ja tavapärase töörežiimi taastumist.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti 62 ettevõtte (sh Võrumaa toitlustusasused, autokinod, Viljandi majutusasutused, mitmed Tallinna teenindus- ja toitlustusettevõtted) veebilehti, 18-l lehel tuvastati õigekirjavigu, kuuel ettevõttel eestikeelne veebileht või eestikeelne teave tegevusvaldkonna kohta puudus. Inspektsioon saadab ettevõtetele märgukirjad.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon on muutnud oma töökorraldust, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele. Regulaarne tegeliku keeleoskuse kontroll on peatatud, keeleametnikud kontrollivad andmeid andmebaasidest ja valmistavad ette edasisi keelekontrolle, tegelevad kaebustega ning nõustavad kodanikke ja ettevõtjaid. Erandjuhtudel toimuvatel keelekontrollidel rakendatakse kõiki meetmeid, et takistada viiruse levikut.

Sel nädalal kontrolliti asutuste esitatud andmete õigsust andmebaasidest, seosest töölepingute lõpetamisega lõpetati kahe Narva kooli 20 ja Kohtla-Järve Lastekodu 11 menetlust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühekeelefirma taotlust (kokku 2 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe firma taotlus uue õpetaja lisamiseks sai positiivse tulemuse ja edastati ministeeriumile.