Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.-22. detsember 2023

22.12.2023 | 12:14

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Mustamäel Laki tänaval ja Kadaka teel, Lasnamäel Pae tänaval, turul ja kaubanduskeskuses ning T1-keskuses). Tuvastati 10 keeleseaduse rikkumist, 23 varasemast ettekirjutusest olid 12 täidetud, 11 ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Mustamäe tee kaupluse, MAXIMA Eesti OÜ Tondiraba Maxima XX, SA Narva Haigla erakorralise meditsiini osakonna, Bolt Services EE OÜ ja OÜ Grifs kokku 53 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 39 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamise käigus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele OÜ Grifs turvamehele. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka AS Hansabussi ühe töötaja eesti keele oskust – töötaja peab sooritama eesti keele eksami.
Kaebuste lahendamiseks toimusid keelekontrollid mitmes kaupluses. AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prismas leidis kaebus kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ka Selver AS-i T1 kaupluses leidis kaebus kinnitust – töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. OG Elektra AS Grossi Toidukaubad kahele töötajale tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Järelkontrolli käigus tuvastasid inspektorid, et Rimi Eesti Food AS, Astangu Rimi supermarketis on kaks töötajat ettekirjutuse täitnud, menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis, kus inspektorid vormistasid kaks esmakontrolli akti: ühe aktiga kinnitati töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, teisel töötajal tuleb sooritada eesti keele tasemeeksam.
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis tehti ühele haridustöötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kuuel töötajal oli varasem ettekirjutus, ettekirjutused on täitmata. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid töötajatele sunniraha hoiatused.
Kiviõli Lasteaias Kannike vormistas keeleametnik kümme esmakontrolli akti, neist neli olid korras (töötajate eesti keele oskus vastab nõuetele), kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus. Samas lasteaias vormistati kaheksa järelkontrolli akti: ühe aktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega, seitse menetlust lõpetati seoses töölepingu lõppemisega. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus: ettekirjutuse mitte täitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kuue keelefirma taotlust (kokku 12 õppekava) tegevusloa saamiseks, nelja firma õppekavad said heakskiidu ning edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks; kahel koolitusfirmal tuleb nädala jooksul teha asjakohased parandused. Ühe koolitusfirma taotlus lükati tagasi. Viis koolitusfirmat esitasid taotluse koolitaja lisamiseks, kõik kaheksa koolitajat said Keeleametilt heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Soovime kõikidele kaunist jõuluaega ning rahulikku aastavahetust.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja