Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.–21. veebruar 2020

21.02.2020 | 14:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Kristiines, Õismäel, Põhja-Tallinnas), Tartus, Viljandis ning Jõhvis, kus tuvastati kokku 15 keeleseaduse nõuete rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 10 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist neli osaliselt. 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti nelja ettevõtte veebilehti, kolmele neist tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Tuulemaa kaupluses, kus kontrolliti 102-st töötajast 24 töötaja eesti keele oskust. Esmakontrolli aktiga kinnitati ühe töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, kümnele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Keeleametnikud vormistati 27 järelkontrolli akti, neist 13 selle kohta, et tööleping on lõpetatud, ja üks töötaja on viidud madalamale ametikohale. 13 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üheksale tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

SA Ida-Viru Keskhaiglas koostasid keeleametnikud 13 järelkontrolli akti: kolm varasemat ettekirjutust on täidetud ja kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, üheksa töötaja suhtes rakendati ka sunniraha. Esmakontrollis hinnati ühe uue töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks.

PPA Ida Prefektuuri järelkontrollis tuvastati, et üks töötaja on varasema ettekirjutuse täitnud, kaheksal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Sokotel töötaja eesti keele oskust; kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Järelkontrolli käigus pikendati kahe Fenikss Casino töötaja ettekirjutuse tähtaega.

21. veebruaril kohtus peadirektor Ilmar Tomusk Integratsiooni Sihtasutuse töötajatega ning vastas arvukatele küsimustele Eesti keelepoliitika ja Keeleinspektsiooni kohta. Samuti osales ta Tallinna eesti keele maja lugemisklubi kohtumisõhtul.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis oli varasem ettekirjutus oli 13 töötajal, järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega 12 töötajal, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe suhtes rakendati sunniraha ja ühe töötaja menetlus lõpetati, sest temaga on tööleping lõpetatud.

Keelekontroll jätkus Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis, kus esmakontrollis tehti ettekirjutus kolmele töötajale, Üks töötaja on varasema ettekirjutuse täitnud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud seitsme keelefirma taotlust (kokku 22 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks.

Külastati kahe keelefirma tundi, mille kohta saadetakse kokkuvõte nädala jooksul. Ühele koolitusfirmale, mida külastati kuu alguses, saadeti lõplik kontrollakt.