Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17. – 21. september 2018

21.09.2018 | 12:45

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus. Märgukiri saadeti 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 11 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist kuus küll ainult osaliselt. Seitsme firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Tallinnas kahte hotelli, kus keeleametnik leidis keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus pikendas keeleametnik ühes hotellis ettekirjutuse tähtaega.

Avalikku teavet kontrolliti ka kahes Tallinna ärimajas, mõlemas tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse äriühingutele. Ühes ärimajas selgus järelkontrolli käigus, et Keeleinspektsiooni ettekirjutused on täidetud, kahes pikendati ettekirjutuse tähtaega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Töötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist kontrolliti Maxima Eesti OÜ kauplustes: Tallinnas Paepargi ja Tammsaare tee kaupluses, Tartus Kalda tänava, Anne tänava ja Võru tänava kaupluses ning Kohtla-Järve Keskallee kaupluses. Kokku koostasid keeleametnikud 10 esmakontrolli akti (neist 9 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam) ja 25 järelkontrolliakti (neist 10 ettekirjutusega, lisaks 11 akti seoses töölepingu lõpetamisega). Neljale müüjale tehti sunniraha hoiatus.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 7 esmakontrolliakti (neist 3 korras) ning 3 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Seitsmele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Sel nädalal kontrolliti ka Ida Päästekeskuse Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe päästekomando töötajate seniste ettekirjutuste täitmist, kolmel päästjal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, ühel tuleb tasuda ka sunniraha.

Nädala jooksul esitati Keeleinspektsioonile mitu teabenõuet seoses lühendi TalTech kasutuselevõtuga Tallinna Tehnikaülikoolis. Keeleinspektsioon ei tee järelevalvet haridusasutuste nimelühendite üle. Inspektsiooni peadirektori kommentaari saab lugeda Õhtulehe veebiväljaandest.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti töötajate eesti keele oskust kolmes üldhariduskoolis, kus kõigis olid ettekirjutused täitmata. Haabersti Vene Gümnaasiumis pikendas keeleametnik ettekirjutuste tähtaega kuuel töötajal, neljale pedagoogile tehti sunniraha hoiatus.

Sakala Eragümnaasiumis pikendati nelja töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Ehte Humanitaargümnaasiumis pikendati seitsme töötaja ettekirjutuse tähtaega, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning kahe õpetaja suhtes rakendati sunniraha. Kolmele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleinspektsioon alustas keeledokumentide kontrolliga Tartu Annelinna Gümnaasiumis, Tartu A. Puškini Koolis ja Valga Gümnaasiumis.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust uute õpetajate lisamiseks.