Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.–21. oktoober 2022

25.10.2022 | 08:56

Keeleamet asub uuel aadressil.
Alates 3. oktoobrist asub Keeleamet uuel aadressil Roosikrantsi 6. Seoses kolimisega on Keeleameti töö häiritud ning seetõttu võivad menetlused võtta tavapärasest rohkem aega. Kuna helistamisel võib esineda tehnilisi probleeme, on kõige parem meiega ühendust võtta e-posti teel info@keeleamet.ee.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel, Järvel ja Keskturul, Valgas, Tartus ning Kohtla-Järvel. Tuvastati 22 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist üks parandati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 16st varasemast ettekirjutusest oli 10 täidetud, kuuele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
Nelja ettevõtte veebilehtede esmakontrolli käigus keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja menetlused lõpetati; ühele firmale saadeti meeldetuletuskiri.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks AS Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuse, Tallinna Mahtra Põhikooli, Tallinna 53. Keskkooli, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, Erakooli Garant, Tartu A. Puškini Kooli, Valga Priimetsa Kooli, Tartu Maarjamõisa Lasteaia, Tallinna Ümera Lasteaia, Kodu Haldus Heakord OÜ, K-Cordisk OÜ ning Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 234st kontrollitust 45 töötaja (19%) eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustatakse menetlust järgmisel nädalal.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti DAS Group OÜ Stockmanni My Sushi töötaja keeleoskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes
Sel nädalal vormistati Tartu Aleksander Puškini Koolis järelkontrolliakt menetluse lõpetamise kohta, sest töötajaga on tööleping lõpetatud.
Narva Paju Koolis jätkus järelkontroll, 11 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kontrollitavatele tehti sunniraha hoiatus ja kõigi 11 suhtes rakendati sunniraha.
Valga Priimetsa Koolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale, vormistati kaks järelkontrolliakti, neist ühega pikendati ettekirjutuse tähtaega, teisega lõpetati menetlus seoses töölepingu lõpetamisega.
Tallinna Taime Lasteaias koostati kaks esmakontrolli akti: üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ja teine ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kuuest järelkontrolli aktist neli olid ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kahe töötaja töölepingud on lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.
Jõhvi Kunstikoolis koostati neli esmakontrolli akti: ühega tunnistati kontrollitava keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti hoiatus: ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse nende suhtes sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve
Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati kolme koolitusfirma taotlust uue koolitaja lisamiseks, neli õpetajat said Keeleameti heakskiidu.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja