Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17. – 21. juuni 2019

21.06.2019 | 12:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Maardus ja Valgas (sh Valga-Valka festivali üritustel). Kokku saadeti märgukiri 28-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 14 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist kolm osaliselt. Kuue firma ettekirjutuse tähtaega pikendati, üks menetlus lõpetati, kuna ettevõte on oma tegevuse lõpetanud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal tehti järelkontroll Tallinnas Kalda ärimajas, kus on ettekirjutus seoses kahe rikkumisega. Ettekirjutused olid täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuse täitmise tähtaega. Kolmes Tallinnas asuvas hotellis selgus järelkontrolli käigus, et kahes on ettekirjutus täidetud, ühes hotellis on ettekirjutus täidetud osaliselt. Viimasele anti pikendust septembrikuuni.

Kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, ettevõtetele saadeti märgukiri. Kaks firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Jätkub järelkontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, sel nädalal vormistati 11 järelkontrolli akti, üheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud. Keelekontroll raviasutuses jätkub.

Järelkontrolli käigus pikendati Valga haigla AS-i kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Lõppes Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima X kaupluse (Narva mnt 4c) töötajate keeleoskuse kontroll. 21-st töötajast vastas vaid kahe töötaja eesti keele oskus nõutud tasemele. 19-le töötajale tehti ettekirjutus ja sunniraha hoiatus. Sunniraha hoiatus tehti ka kaupluse juhatajale, kes eesti keelt ei valda.

Sillamäe Maximas tehti viiele töötajale ettekirjutus ja sunniraha hoiatus, kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja nende suhtes rakendati ka sunniraha.

Samuti lõpetati keelekontroll Tallinnas Tartu mnt 49 Maxima X kaupluses. Alates maikuust on kokku kontrollitud 16 töötaja eesti keele oskust, ettekirjutus on tehtud 15-le, sunniraha hoiatus kaheksale.

Maikuus alanud keelekontroll Harju Tarbijate Ühistus lõppes sel nädalal. Kokku tehti Lasnamäe Maksimarketis ettekirjutus 14 töötajale, kolmele tehti ka sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Tatari mini-Rimi viie töötaja keeleoskust, kõik kontrollitud töötajad peavad sooritama eesti keele eksami. Kaebus leidis kinnitust ka Selver AS-i Merimetsa Selveri kaupluses. Mõlemale kontrollitavale tehti ettekirjutus: üks peab sooritama eesti keele eksami, teine oma keeleoskust täiendama.

Kontrolliti Valga Pedeli paisjärve rannavalvetöötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente. Kõigi nelja lepingupartneri töötajate keeleoskus vastab nõuetele.

Ilmar Tomusk kohtus 18. juunil IKEA Baltikumi müügijuhi Johannes R. Jóhannessoniga, kes koos oma kolleegidega tutvustas inspektsioonile plaanitavaid meetmeid klientide keeleõiguste tagamiseks. IKEA kavatseb avada sügisel Eestis oma esinduse (väljastuspunkt ja näidistesaal), keelenõuete täitmise nimel on ettevõte töötanud juba mitu aastat ning kogu vajalik tarbijateave alates tootesiltidest ja -kirjeldustest kuni erinevate juhendite ning ostujuhisteni saab ettevõtte esindaja sõnul olema korrektses eesti keeles.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Lasnamäe Põhikooli töötajate varasema ettekirjutuse täitmist, üks pedagoog oli ettekirjutuse täitnud, kahe õpetaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ja rakendati sunniraha.

Sakala Eragümnaasiumis oli kolmest ettekirjutusest üks täidetud. Kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja ühele tehti sunniraha hoiatus.

Valga Priimetsa koolis lõpetati menetlus seoses töötaja töölt lahkumisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti kaks eelakti firmadele, kelle tunde külastati eelmisel nädalal. Heakskiidu sai ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks.