Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.-21. aprill 2017

21.04.2017 | 10:48

Lõppenud nädalal kontrolliti Lõuna-Eesti Haigla AS-i töötajate keeleoskust, kõigi töötajate keeleoskus vastab kehtestatud nõudele. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Tallinnas Stroomi Maxima kassapidaja keeleoskust ja tehti talle ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ilmatsalu Maxima kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, samas Tartu Vahi Maxima kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud. SA-s Tallinna Lastehaigla kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist, kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Jätkub keeleoskuse kontroll SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi osakonnas, kus sel nädalal kontrolliti 13 töötaja eesti keele oskust, neist 8 peavad sooritama keeleeksami ja 4 täiendama oma eesti keele oskust.

Ida-Virumaa keeleametnikud kohtusid Päästeameti Ida Päästekeskuse juhtkonnaga ning arutasid koostööplaane.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Lõuna-Eestis, kokku tehti ettekirjutus 12-le äriühingule.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe lasteaias Rukkilill kontrolliti 13 töötaja tegelikku eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist, kümne töötaja keeleoskus ei vasta keeleseaduse nõuetele, nad peavad sooritama eksami, üheksale lasteaednikule tehti sunniraha hoiatus. Erakoolis ja -lasteaias Garant kontrolliti 13 töötajat, eksami sooritamise tähtaega pikendati üheksal töötajal, neist kolmele tehti ka sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid keeleametnikud kahte Tallinnas tegutsevat keelefirmat.

Inspektsioon andis positiivse hinnangu ühe keelefirma uue õpetaja lisamise taotlusele.