Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–27. märts 2020

27.03.2020 | 14:06

Viimase kahe nädala jooksul kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Harjumaal ning Tartus, kus tuvastati kokku 42 keeleseaduse nõuete rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 19-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 19 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, teiste firmade ettekirjutuse tähtaega pikendati seoses eriolukorraga.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti 30 ettevõtte veebilehti, neljas neist leiti puudusi.

Seoses eriolukorra kehtestamisega on Keeleinspektsioon muutnud oma töökorraldust, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele. Keeleoskuse kontroll on peatatud, keeleametnikud kontrollivad varem esitatud andmeid andmebaasidest ja valmistavad ette edasisi keelekontrolle. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks Lido Eesti OÜ, Maharaja Catering OÜ, Ganar OÜ ja OÜ TLG Hotell töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente ja andmeid.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon kontrollib mitme Ida-Virumaa õppeasutuse esitatud andmeid töötajate eesti keele oskuse kohta. Samuti kontrollitakse haridusasutuste ametlike veebilehtede keelekasutust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud seitsme keelefirma taotlust (kokku 21 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Kahe firma õppekavad esitati tegevusloa välja andmiseks haridus- ja teadusministeeriumile. Kahe firma taotlused uute koolitajate lisamiseks said heakskiidu.