Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. september 2019

23.09.2019 | 12:20

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Sillamäel, Tartus ja Karksi-Nuias. Esmakontrolli käigus tuvastati 17 rikkumist. Kokku saadeti märgukiri 25-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati viiel firmal ettekirjutuse tähtaega (neist kaks on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kümme firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kontrolliti kolme ettevõtte veebilehti, neist üks vastab keeleseaduse nõuetele, kahe veebilehe puhul anti aega veebilehtede seadusega kooskõlla viimiseks.

Maxima Eesti OÜ Maardu Maxima XX kaupluses jätkus keelekontroll, mille käigus tehti kaheksale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Sillamäe Maxima XX kaupluses kontrolliti kuue töötaja eesti keele oskust, viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus. Ühe töötaja suhtes rakendati ka sunniraha. Kiviõli Maxima X kaupluses tehti kolmest töötajast kahele ettekirjutus ning sunniraha hoiatus: kui määratud tähtajaks ettekirjutus ei ole täidetud, on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

Järelkontrolli käigus külastasid keeleametnikud Rimi Eesti Food AS-i Tondi, Pae, Kalevipoja, Magistrali ja Läänemere kaupluseid, kus kokku oli kuus ettekirjutust; kuna kõigil töötajatel oli ettekirjutus täitmata, pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Prisma Peremarket AS-i Sikupilli Prismas kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskust – kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam aasta jooksul.

Kaebuste lahendamise käigus kontrolliti ühe juuksuri ja ühe taksojuhi eesti keele oskust, mõlemale tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, kus järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega neljal töötajal (neil tuleb tasuda ka sunniraha). Ka Valga Haigla AS-i ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Algas järelkontroll Politsei-ja Piirivalveameti Ida Prefektuuris, sel nädalal alustati dokumentide kontrolliga, kaheksal juhul menetlus lõpetati, sest töösuhe on lõpetatud. Kontroll jätkub septembris ja oktoobris.

Alustati apteekrite keeleoskuse kontrolliga, sel nädalal kontrolliti osaühingu EUROAPTEEK erinevate apteekide töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente. Keelekontrollid toimuvad oktoobris.

18. septembril kohtus Ilmar Tomusk Riigikogus Isamaafraktsiooni liikmetega, kes tundsid huvi Keeleinspektsiooni tegevuse ja keelepoliitika sõlmküsimuste vastu.

Samal päeval andis Ilmar Tomusk Keeleinspektsiooni töö kohta selgitusi Vikerraadio saates Uudis+.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Maardu Lasteaias Sipsik, kus oli varasem ettekirjutus neljal töötajal. Järelkontrolli käigus selgus, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega, ühele töötajale tehti sunnirahahoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kolmele keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks, kõik hinnangud olid positiivsed. Hindamisel olid kahe keelefirma taotlused, mõlemad taotlused said heakskiidu ning esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks.