Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. august 2021

23.08.2021 | 09:30

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel, Nõmmel, Hiiul ja Vanalinna Päevadel), Türi vallas (Kärus ja Türil), Mõisakülas, Abja-Paluojal ja Sillamäel. Tuvastati 20 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist seitse kõrvaldati koheselt suulise menetluse käigus. 31 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 23 olid täidetud. Ülejäänud juhtudel pikendati tähtaega, arvestades ettevõtete võimalusi.
    • Jaga

Kontrolliti üheksa ettevõtte veebilehte, neist kaks on ettekirjutuse täitnud ja vastavad keeleseaduse nõuetele. Ülejäänud ettevõtetele saadeti meeldetuletus ja pikendati tähtaega.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Narva Lasteaed Päikene, Grifs OÜ, Viking Security AS-i, DEPO DIY EE OÜ, APL Fresh Food OÜ ja Noorus OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente.

24-le AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Eesti Hambaarstide Liidu palvel toimus mitme hambakliiniku (ProSmile OÜ, OÜ Mount) töötajate keeleoskust tõendavate dokumentide kontroll. Hambaraviga tegelevate meditsiiniasutuste töötajate eesti keele oskuse kontroll jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ISCO DAMAK OÜ ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust: restorani teenindaja peab sooritama eesti keele eksami.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme uue keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, kõigile saadeti soovitused õppekavade täiendamiseks. Kaks keelefirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, kahe koolitaja taotlus lükati tagasi.