Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.–19. veebruar 2021

19.02.2021 | 12:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Kristiines), Maardus, Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 19 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaheksa olid täidetud. Keeleamet saatis kahele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja, ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti viie ettevõtte veebilehte, neist kolmest esmakontrolli käigus kontrollitud veebilehest oli vaid ühel keeleseaduse nõue täidetud, kahele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasema ettekirjutuse täitmist kontrolliti kahel veebilehel, mõlemad ettevõtted olid ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Pärnamäe Rimi supermarketi teenindajate keeleoskust. Ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja teisel töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega.

Järelkontroll toimus ka Selver AS-i kauplustes: Kadrioru Selveris pikendati kahe ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti töötajatele sunniraha hoiatus. Merimetsa Selveris lõpetati menetlus seoses ettekirjutuse täitmisega.

Ka Maardu kaupluses Weld&Build OÜ pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

19. veebruaril osales Ilmar Tomusk Emakeele Seltsi ja ajakirja Akadeemia teemapäeval “Keelekorralduse äärmised võimalused” ning tegi ettekande teemal „Normist, tavadest ja vabadusest kolmes vaates: keeleametnik, õpetaja, kirjanik“.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam Narva Vanalinna riigikooli kaheksale töötajale ning pikendasid ettekirjutuse tähtaega neljal töötajal. Kõigile töötajatele tehti sunniraha hoiatus.

Tallinnas kontrolliti Ülemiste Lasteaia ja Raadiku Lasteaia uute töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente ning varasemate ettekirjutuste täitmist. Ülemiste lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale ja kaheksa töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, järelkontrolli käigus tehti sunniraha hoiatus kaheksale töötajale, neist viie suhtes rakendati sunniraha.

Maardu Gümnaasiumis koostati 19 järelkontrolli akti, neist üks menetluse lõpetamine seoses ettekirjutuse täitmisega, 17 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üks töötaja on töölt lahkunud, mistõttu lõpetati menetlus. Kümnele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kolme suhtes rakendati sunniraha.

Valga Lasteaias Pääsuke tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale.

Kohtla-Järve Lasteaias Aljonuška tehti esmakontrolli käigus kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja viis menetlust lõpetati seoses töölepingu lõppemisega. Kümnele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Ka Tartu Lasteaias Mõmmik pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust kehtiva õppekava muutmiseks, neist ühe kohta saadeti haridus- ja teadusministeeriumile positiivne hinnang. Jätkuvalt on menetluses ühe koolitusfirma taotlus tegevusloa saamiseks, koolitusfirma peab tegema õppekavas veel parandusi. Positiivse vastuse sai kahe koolitusfirma taotlus uute koolitajate lisamiseks.