Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.-19. mai 2017

29.06.2017 | 11:16

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Kohtla-Järvel. 14-le äriühingule tehti ettekirjutus. Võru linnavalitsusele kirjutati märgukiri seoses kakskeelse tänavasildiga.
    • Jaga

Tartu Turu tänava Maxima XX kahel töötajal oli keeleinspektsiooni ettekirjutus, järelkontrolli käigus tuvastati, et ettekirjutused on täidetud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe lasteaias Päikseke kontrolliti 14 töötaja eesti keele oskust ja ettekirjutus tehti neist 13-le. Kümnele töötajale tehti lisaks hoiatus, et ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse sunniraha.

Tallinna lasteaias Kelluke kontrolliti kaheksat töötajat, neist kuus peavad sooritama eesti keele eksami, neljale tehti sunniraha hoiatus. Ühe töötaja puhul lõpetati menetlus seoses töölepingu lõpetamisega.

Tallinna Muhu lasteaias pikendati ettekirjutuse tähtaega ühel töötajal. Ülejäänud 40 töötajat valdavad eesti keelt nõutud tasemel.

Tartu lasteaias Annike selgus järelkontrolli käigus, et kaks töötajat, kellel oli keeleinspektsiooni ettekirjutus, on selle täitnud, menetlus lõpetati.

Kontrolliti Valga Kaugõppegümnaasiumi 9 töötaja keeleoskust tõendavate dokumentide olemasolu, rikkumisi ei tuvastatud.

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis oli ettekirjutus kolmel pedagoogil, ükski neist ei olnud ettekirjutust täitnud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal edastati ühele Tallinna koolitusfirmale ettepanekud tegevuse parandamiseks, rahuldati ühe koolitusfirma taotlus uute õpetajate lisamiseks ning kontrolliti Tallinna keelefirmade veebilehti.