Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.–19. juuni 2020

19.06.2020 | 15:01

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (nii vanalinnas, kesklinnas, Kalamajas kui ka Lasnamäel), Jõhvis, Kohtla-Järvel (sh laatadel), Tõrvas ja Türi vallas, tuvastati 22 keeleseaduse rikkumist. Kolmel juhul lahendati probleem suulise menetluse käigus. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et üheksa äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist neli osaliselt.
    • Jaga

Kontrolliti 75 äriühingu veebilehti, neist kaks olid vaid võõrkeelsed, 15-l esines üksikuid keelevigu.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleametnikud kontrollisid keeleoskusandmeid Ida-Virumaa lasteaedades ja koolides, koostasid 12 järelkontrolli akti Narva Lasteaias Pingviin, neli Narva Lasteaias Käoke ning kaks Kohtla-Järve Ahtme Koolis menetluse lõpetamise kohta, sest nende töötajatega on töösuhe lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekava täiustamiseks. Kolme koolitusfirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai positiivse hinnangu.