Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.–18. september 2020

18.09.2020 | 14:26

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Balti jaama turul, Põhja-Tallinnas), Sillamäel, Viljandis ja Tõrvas. Tuvastati 25 rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 31 varasemat ettekirjutust oli täidetud, 14 ettekirjutust olid täidetud osaliselt. 29 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, saadeti märgukiri ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist 11 firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuetele.

Kaebuste lahendamiseks jätkus keelekontroll OG Elektra Jõhvi kaupluses, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kolme töötaja keeleoskus tunnistati ametikohale vastavaks. Kontroll Grossi poodides jätkub septembrikuu jooksul.

Keeleametnikud kontrollisid Maxima Eesti OÜ Õismäe tee 46 kaupluse töötajate eesti keele oskust. Esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kuuele ning järlekontrollis kahele töötajale. Kolm töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama, kahele töötajale tehti sunnirahahoiatus. Viis järelkontrolli akti koostati seoses menetluse lõpetamisega, sest kontrollitavad ei tööta enam kaupluses.

Kahele Rimi Eesti OÜ Laagna mini-RIMI kaupluse töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ SRD Autopesula teenindajate keeleoskust, kõik kuus töötajat peavad sooritama eesti keele eksami.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jõhvi lasteaias Sipsik tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale; ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ühele töötajale ning ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati. Tehti üks sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust (kokku 10 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe keelefirma taotlus uue koolitaja lisamiseks sai heakskiidu.