Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.–18. oktoober 2019

18.10.2019 | 10:22

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Võrus ja Tartus. Märgukiri saadeti 28 äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 12 firmal ettekirjutuse tähtaega (neist viis on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kaks firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kontrolliti viie ettevõtte veebilehte, neist kaks on ettekirjutuse täitnud, ülejäänud kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Terviseameti palvel kontrollitakse apteekrite ja apteegitöötajate tegelikku eesti keele oskust, sel nädalal kontrolliti Tallinna Kotka Keskuse apteegis, Lasnamäe Prisma apteegis, Siili apteegis, OÜ-s Saparal (Punane Apteek), Terve Pere apteegis (Sillamäel), Sillamäe Viru ja Kajaka apteegis ja Iidla kaubanduskeskuse Südameapteegis töötajate keeleoskust. Kokku koostati 19 esmakontrolli ja üks järelkontrolli akti, tehti 19 ettekirjutust. Keelekontroll apteekides jätkub.

Alustati keelekontrolliga Järve Tarbijate Ühistu Narva Maksimarketis, sel nädalal kontrolliti 11 töötaja tegelikku eesti keele oskust, kümnele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja hoiatus selle kohta, et kui ettekirjutus ei ole määratud tähtpäevaks täidetud, on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Maxima Eesti OÜ Sillamäe Maxima XX kaupluses koostati neli esmakontrolli akti, ühe töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele, ülejäänud kolmele tehti ettekirjutus sooritada eksam, samuti tehti sunnirahahoiatus. Tartu kahes Maximas (Turu 14 ja Võru 55) pikendati järelkontrolli käigus nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Rimi Eesti Food AS-i Nurmenuku Rimis kontrolliti kolme töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist, kontrolli käigus pikendati ettekirjutuste tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud ja eksami sooritanud, kolme töötajaga on tööleping lõpetatud.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ Kaubesti müüja eesti keele oskust, talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

14. oktoobril osales Ilmar Tomusk Äripäeva raadio otsesaates Kuum tool, kus kõne all oli teenindajate eesti keele oskus ja selle kontrollimine.

Keelekontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Lasnamäe Vene Gümnaasiumi töötajate eesti keele oskust, koostati kolm esmakontrolli akti, millest kaks on korras. Üks uus koolitöötaja peab oma eesti keele oskust täiendama. Samas koolis oli varasem ettekirjutus üheksal töötajal, keegi ei olnud ettekirjutust täitnud ja keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega, v.a kahe töötaja puhul, kellega oli tööleping lõpetatud. Kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna 53. Keskkoolis kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust, neist ühele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Töötajal, kellel on Keeleinspektsiooni ettekirjutus täitmata, tuleb tasuda sunniraha, ühtlasi pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti uus sunniraha hoiatus.

Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis kontrolliti viie töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist, kõigil pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti neile sunniraha hoiatus.

Lõppes keelekontroll Maardu Lasteaias Rukkilill, kus 54-st töötajast 23-le on Keeleinspektsioon teinud ettekirjutuse. Üks töötaja on nõutud keeleeksami sooritanud ja sellega ettekirjutuse täitnud. 17-le töötajale tehti sunniraha hoiatus ning kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal oli hindamisel kuue keelefirma tegevusloa taotlus, neist neli peavad veel tegema õppekavades täiendusi. Kahe keelefirma õppekavad edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kaheksa firmat saatsid taotluse uute õpetajate lisamiseks, Keeleinspektsioon andis heakskiidu kõigile taotlustele.