Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.–18. juuni 2021

18.06.2021 | 15:43

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Balti jaama ja Merimetsa piirkonnas), Jõhvis, Kohtla-Järvel, Valgas, Tartus, Rakveres ja Lääne-Virumaal. Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist seitse kõrvaldati koheselt suulise menetluse käigus. 20 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud. Ülejäänud juhtudel pikendati tähtaega, arvestades ettevõtete võimalusi.
    • Jaga

Kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist neli on ettekirjutuse täitnud ja vastavad keeleseaduse nõuetele. Ülejäänud ettevõtetele saadeti meeldetuletus ja pikendati tähtaega.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Cold Security Groupi, Hirvamäe Puhkekeskuse, Tallinna Muhu Lasteaia, Maardu Lasteaia Sipsik ja Narva Lasteaia Tareke töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente.

Kontrolliti AS Rakvere Haigla töötaja varasema ettekirjutuse täitmist, ettekirjutus on täitmata, keeleametnikud pikendasid tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Maxima Eesti OÜ Pärnu mnt 534 ühe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti enamasti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis pikendati kümne töötaja ettekirjutuste tähtaega, seitsmel juhul tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Lasteaias Kirsike tehti kahele uuele töötajale ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eksam. Kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, viiele neist tehti sunniraha hoiatus.

Kohtla-Järve Lasteaias Muinasjutt peavad kolm uut töötajat oma eesti keele oskust täiendama. Viiel töötajal oli varasem ettekirjutus, mis on täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega ja nelja töötaja suhtes rakendas sunniraha. Kolm töötajat on töösuhte lõpetanud, seetõttu lõpetas keeleametnik ka menetluse.

Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale. Üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud. Üheksa töötaja suhtes menetlus lõpetati, sest nendega on tööleping lõpetatud.

Seoses töölepingute lõppemisega vormistati Narva lasteaedades 12 akti menetluse lõpetamise kohta.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust uue koolitaja lisamiseks, need taotlused said heakskiidu. Külastati ühe keelefirma keeletundi Zoomi vahendusel, eelakti koostab keeleametnik järgmisel nädalal.