Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.–18. august 2023

18.08.2023 | 14:23

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh Kristiines, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel) ja Pärnus. Tuvastati 27 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati kohe suulise menetluse käigus.
    • Jaga

Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.
Kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, mis ei vasta keeleseaduse nõuetele -neile ettevõtetele saadeti märgukiri. Keeleoskuse kontrolle sel nädalal ei toimunud. PPA Ida Prefektuuris lõpetati 19 menetlust seoses kontrollitavate töösuhte lõppemisega.
Ilmar Tomusk andis ajakirjandusele selgitusi äpitaksojuhtide keeleoskuse ning vene keelde dubleeritud filmide kohta.
ERRi uudisteportaal tutvustas lugejatele Keeleameti järelevalve käigus menüüdest leitud õigekirjavigu.
Laupäeval 19. augustil osales Ilmar Tomusk Pärnus Lydia Koidula 180. sünniaastapäevale pühendatud kirjandusfestivalil toimunud arutelul "Eesti keel – kuidas edasi?"

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust koolitajate lisamiseks, kõik seitse koolitajat said Keeleameti heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja