Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.-18. august 2017

28.08.2017 | 11:19

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kontrolli käigus juhiti tähelepanu 16 asutuse võõrkeelsele välireklaamile, neist neli rikkumist kõrvaldati koheselt. Kaebuse lahendamiseks saadeti märgukiri ühele korteriühistule ja kahele toitlustusasutusele. Kohtla-Järvel eemaldati pärast keeleinspektsiooni pöördumist venekeelne reklaamplakat.
    • Jaga

Mitmele meediaväljaandele anti selgitusi Maxima teenindajate keeleoskuse kontrollide kohta.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Tallinna haridusasutuste veebilehtede vastavust keeleseaduse nõuetele. Tallinna Tõnismäe Reaalkoolile edastati soovitused veebilehel olevate vigade kõrvaldamiseks.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal jätkas keeleinspektsioon keelefirmade veebilehtede kontrolliga. Heakskiidu sai ühe Tallinnas asuva keelefirma B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava.