Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. mai 2024

17.05.2024 | 14:53


Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Telliskivi linnakus, samuti Lasnamäe Maksimarketi piirkonnas ja Rocca al Mare keskuses), Harjumaal (Paldiskis), Lääne-Virumaal (Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris) ning Sillamäel. Tuvastati 17 keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kümnest kolm ettekirjutust on täidetud. Seitsmele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kaheksa ettevõtte veebilehte, neist seitse olid korras. Ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Järelkontrollis tuvastati, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud, kolmandale (Vintage Frames OÜ) saadeti meeldetuletus.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Ahula Pansionaat OÜ, Ahula Sotsiaalkeskuse, AS SEBE, AS HOOLEKANDETEENUSED, Eurogümnaasiumi, Hageri Hooldekodu MTÜ, Hea Apteek OÜ (Tõnismäe Südameapteek), Juuru ja Kaiu Hooldekodu, KUUDA HOOLDEKODU OÜ, OP HOOLDEKODU OÜ Eakate Kodu, OÜ S.K.Rakvere Hooldekodu, OÜ VIIKINGDIGI, OÜ Iira Hooldekodu, OÜ Indsalu Pruuna mõisa, OÜ Kuusiku Hooldekodu, OÜ Peetri Hooldekodu, OÜ Vigala Hooldekodu, Pandivere Pansioni, Rapla Hooldekeskuse, Roseni Majad OÜ, SeniorPlus Kodud (Järvakandi, Kehtna, Lokuta), Tammiku Hooldekodu, Tammiku Kodu, Tapa Valla Hooldekodu, Uhtna Hooldekodu, Ulvi Kodu, Viking Security AS-i, Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse, Väike-Maarja Hooldekodu, Väätsa eakate kodu ja kolme taksofirma (CheRoSa OÜ, OÜ Mykola, Shah Trade OÜ) kokku 424 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 29 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll, kontrollidega alustatakse juba sel kuul.
Kontrolliti A.M.V.K. Hooldusteenuse Seenioridekeskuse töötajate eesti keele oskust, 21 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, 19-le ka sunniraha hoiatus. 
Jätkus keelekontroll SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliinikus, kus sel nädalal pikendati kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, mõlemale töötajale tehti sunniraha hoiatus.
OÜ Paldiski Perearstid keskuses vormistati neli järelkontrolli akti: üks korras akt (ettekirjutus täidetud), kolm ettekirjutuse pikenduse (kaks töötajat peavad eesti keele oskust täiendama, üks sooritama eksami) ja sunniraha hoiatusega, ühe kontrollitava suhtes rakendatakse sunniraha.
Ühele Lidl Eesti OÜ töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. 
Kontrolliti OG Elektra AS Grossi toidukaubad Jõhvi kaupluse töötajate keeleoskust ja kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Samas kaupluses pikendati järelkontrollis kahe töötaja senise ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.
AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prisma kaupluses tuvastati järelkontrolli käigus, et töötaja on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ Lett (kohvik FIKA) kahe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajatele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli aktiga pikendati Kuppel Toitlustus OÜ Paldiski Peetri Pizza teenindaja ettekirjutuse tähtaega, eesti keele eksami mittesooritamisel on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.
Kaebuse lahendamise käigus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele osaühing VIKINGDIGI töötajale.
Viking Security AS-i turvamehe eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks.
Samuti kontrolliti ühe taksojuhi (OÜ Mykola) keeleoskust, talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus järelkontroll Narva haridusasutuste juhtide ettekirjutuste osas: Narva lasteaedade Sipsik, Sädemeke ja Põngerjas direktor on ettekirjutuse täitnud ning menetlus lõpetatud, lasteaia Pingviin direktor ei ole ettekirjutust täitnud, keeleametnik pikendas küll tähtaega võimalusega sooritada järgmisena toimuv keeleeksam, kuid lasteaia pidaja peab tõsiselt kaaluma töösuhte jätkamist.
Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlus, keeleametnikud andsid soovitusi õppekavade täiendamiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja