Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. jaanuar

17.01.2020 | 15:34

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (nii vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel kui ka Männikul) ning Tartus. Tuvastati 17 keeleseaduse rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 30-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 23 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist kuus osaliselt. 20 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Kontrolliti viie äriühingu veebilehti, neist vaid üks oli ettekirjutuse täitnud.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Smuuli XX kaupluses, kus koostati kolm ettekirjutust, ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Rimi Eesti Food AS-i Hiiu kaupluse töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Järva Tarbijate Ühistu Sillamäe Maksimarketis kontrolliti 12 töötaja keelesoskust. Kümnele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam.

PPA Ida Prefektuuris jätkus keeleoskuse järelkontroll, mille käigus pikendati 12 politseiniku ettekirjutuste tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja kahe kontrollitava suhtes rakendati sunniraha.

Samuti jätkus keelekontroll AS-s SEBE, kus sel nädalal kontrolliti üheksat bussijuhti, neist kahele tehti ettekirjutus täiendada keeleoskust, seitse bussijuhti peavad sooritama eesti keele eksami.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti OÜ Ahadeli restorani Tbilisi ja Sibiomar OÜ Veri Thai restorani teenindajate keeleoskust, ettekirjutus tehti neljale teenindajale.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Valga Lasteaias Pääsuke oli ettekirjutus ühel töötajal, töötajaga on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus, mis saadeti edasi haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Samuti sai positiivse vastuse taotlus uute õpetajate lisamiseks.