Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. detsember 2021

17.12.2021 | 14:29

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Haaberstis), Maardus ja Valgas. Suuremat tähelepanu pöörati kaubanduskeskuste jõulumüükidele. Tuvastatud rikkumiste ja laekunud kaebuste lahendamiseks saadeti välja 31 märgukirja.
    • Jaga

Lõppes juba juunikuus alanud hambakliinikute töötajate keelekontroll 17 Tallinna ja ühes Maardu hambakliinikus. Lisaks kontrolliti ettevõtete veebilehtede vastavust keeleseaduse nõudele. Hambakliinikute esitatud nimekirjades oli kokku 224 töötajat, kokku kontrolliti 72 töötaja keeleoskust (hambaarstid, assistendid, meditsiiniõed, radioloogiatehnikud, abilised, kõnekeskuse töötaja, administraatorid). A2-taseme eksami ettekirjutus tehti kahele töötajale (assistent ja abiline). B1-taseme ettekirjutuse sai viis töötajat (administraatorid, kõnekeskuse töötaja), B2-taseme eksami ettekirjutuse 28 isikut (tervishoiu abispetsialistid, assistendid) ja C1-taseme ettekirjutus tehti 29 hambaarstile. Eesti keele oskuse täiendamise ettekirjutuse sai kuus kategooriatunnistust omavat isikut, keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks kolmel juhul.

Kokku tehti eksami sooritamise või eesti keele oskuse täiendamise ettekirjutus 69 töötajale, neist kolmele tehti ka sunniraha hoiatus. Ettekirjutuse täitmiseks on töötajatele aega antud umbes aasta.

Keelekontrollides selgus, et eesti keele oskus puudub täielikult kuuel hambaarstil ja kahel hambaarsti assistendil, nõrk keeleoskus on viiel arstil ja kahel assistendil/abilisel, kokku 15 isikul. Väidetavalt aitab keeleoskamatut arsti hea eesti keele oskusega õde või assistent, ebapiisava eesti keele oskusega assistent töötab koos eesti keelt hästi valdava arstiga. Mõnes kohas teavitatakse patisenti eelnevalt, et arst räägib ainult vene või inglise keeles.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Tallinna Humanitaargümnaasiumi, Tõnismäe Reaalkooli ning Maxima Eesti OÜ Õismäe kaupluse töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente, 14 töötajal puudus keeleoskust tõendav dokument ning nende töötajate puhul jätkub menetlus veel detsembrikuu jooksul.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumis vormistati 16 järelkontrolli akti, neist kaks menetluse lõpetamise kohta (üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, teisega on tööleping lõpetatud). Ülejäänud töötajatel pikendati ettekirjutuse tähtaega, 11 juhul rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal jälgiti ühe koolitusfirma tundi Zoomis, eelakt tunni kohta edastatakse uuel nädalal. Heakskiidu sai ühe koolitusfirma taotlus koolitaja lisamiseks.