Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. aprill 2020

17.04.2020 | 14:48

Seoses eriolukorraga riigis kontrollisid keeleametnikud eriolukorra teavet Tallinnas, Valgas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Viis ettevõtet olid kõrvaldanud puudused teabe esitamisel.
    • Jaga

Sel nädalal jälgisid keeleametnikud e-kaubanduse, Tallinna, Haapsalu, Hiiumaa ja Pärnu toitlustus- ja majutusasutuste ning Lõuna-Eesti ettevõtete veebilehtede vastavust keeleseaduse nõuetele. 90st veebilehest 77 vastasid keeleseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõuetele. Rikkumistena tuvastati, et mõnel veebilehel puudub eestikeelne tarbijateave, samuti esines õigekirjavigu.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud viie keelefirma taotlust (kokku 7 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Keelefirmade taotluste hindamine toimub veebikeskkonnas.

Kolme firma õppekavad esitati tegevusloa välja andmiseks haridus- ja teadusministeeriumile.