Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12. – 16. veebruar 2018

03.07.2018 | 11:16

Sel nädalal lõppes Maxima Eesti OÜ Pallasti Maxima töötajate keeleoskuse kontroll. Töötajate nimekirjas oli 22 töötajat, kellest 12 keeleoskust tuli keeleametnikel kontrollida. Ettekirjutus tehti kümnele töötajale (sh vahetuse vanema asetäitjale, müüja-konsultantidele, kassapidajatele). Jätkus Maxima Eesti OÜ uue Haabersti XXX kaupluse töötajate eesti keele oskuse kontroll. Seitsmest esmakontrolliaktist on kuus ja viiest järelkontrolli aktist viis ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kolmele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Keelekontroll selles kaupluses jätkub. Samuti pikendati ühe Valga Maxima töötaja ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Jätkub keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud ühe esmakontrolliakti (ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ja üheksa järelkontrolli akti (neist viis ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Lõppes keelekontroll Kohtla-Nõmme Lastekodus, kus 25-st töötajast kontrolliti 4 töötajal eesti keele oskust ja koostati 3 ettekirjutust. Varasemate ettekirjutuste järelkontrolli käigus vormistati 11 ettekirjutust. 14-le töötajale tehti sunniraha hoiatus, 11 töötaja suhtes rakendati sunniraha. Lisaks lõpetati nende kuue töötaja puhul menetlus, kellega on tänaseks tööleping lõpetatud.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe hambaarsti keeleoskust, kaebus leidis kinnitust ja arst peab sooritama eesti keele eksami.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas ja Otepääl, kokku tehti ettekirjutus 24-le äriühingule. Tallinnas tuvastati kakskeelne tänavasilt, millest teavitati hoone haldajat. 11 firmat on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 15 äriühingu ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleinspektsioon kontrollis 49 Tallinnas tegutseva turismifirma avalikku teavet ja tuvastas, et 21 firma liiginimetus on võõrkeelne ning seitsme turismifirma veebilehed on ainult võõrkeelsed. Keeleinspektsioon saatis asjaosalistele märgukirjad ettepanekuga keeleseaduse rikkumine kõrvaldada.

16. veebruaril tutvustasid Eesti Keele Instituudi ja Keeleinspektsiooni esindajad Läti Riigikeele Keskuse ja Läti Justiitsministeeriumi delegatsioonile oma töid-tegemisi.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Karjamaa Põhikoolis kontrolliti kahe uue õpetaja eesti keele oskust, mõlemad peavad sooritama eesti keele eksami. Kaks töötajat, kellel on keeleinspektsiooni ettekirjutus varasemast ajast, ei olnud ettekirjutust täitnud. Keeleametnik pikendas eksami sooritamise tähtaega ja tegi sunniraha hoiatuse. Ühe töötaja suhtes rakendati ka sunniraha. Lapsevanema kaebuse lahendamiseks vesteldi eesti keele õpetajatega, rikkumisi ei tuvastatud.

Tallinna 53. Keskkooli õpetaja, kellel ainukesena selles koolis on Keeleinspektsiooni ettekirjutus, ei olnud eksamil käinud, ettekirjutuse tähtaega pikendati; talle tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

Eralasteaia Aarete Saar töötaja on C1-taseme eksami sooritanud ja ettekirjutuse täitnud, Valga lasteaia Pääsuke töötaja eksami sooritamise tähtaega pikendati.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saatsid keeleametnikud eelakti ühele keelefirmale tutvumiseks ja ühele keelefirmale lõpliku kontrollakti. Ühele Tallinnas tegutsevale täienduskoolitusasutusele saadeti märgukiri seoses veebilehel esinevate vigadega.