Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12. – 16. november 2018

16.11.2018 | 16:28

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, Lasnamäel, Balti jaama piirkonnas ja Järvel. Kokku saadeti märgukiri 29-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 13 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist 6 vaid osaliselt. 10 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes ärimajas ettekirjutuste täitmist, ühes tuvastas keeleametnik, et kõik ettekirjutused on täidetud. Teise ärimaja haldajaga lepiti kokku ettekirjutuse tähtaja pikendamine. Neljas Tallinnas asuvas hotellis tuvastati, et ettekirjutus on täidetud osaliselt, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Sel nädalal sai Keeleinspektsioon mitmeid kaebuseid seoses uue kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn nimega. Keeleseadus ei reguleeri ostukeskuste või asutuste nimede keelsust. Nimed või kaubamärgid võivad olla võõrkeelsed. Kuid keeleseaduse § 16 lg 3 sätestab, et kaubamärgi kasutamisel isiku tegevuskoha tähisena või välireklaamis tuleb kaubamärgi võõrkeelne osa, mis sisaldab olulist teavet tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta, esitada ka eestikeelsena. See tähendab, et eestikeelne teave ei pea seaduse kohaselt olema esikohal ega paremini vaadeldav kui võõrkeelne kaubamärk, piisab, kui eestikeelse teave on esitatud kaubanduskeskuse sissepääsu juures. T1 Mall of Tallinn on eestikeelse teabe esitanud kõigi sissepääsude klaasustel. Keeleinspektsioon kontrollib kaubanduskeskuse sees olevat avalikku teavet järgmisel nädalal.

Jätkus kontroll Maxima Eesti OÜ kauplustes, sel nädalal lõppes kontroll Virbi Maxima X kaupluses. Selles kaupluses on töötajaid 28, neist 13 said ettekirjutuse, seitsmele tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kaks töötajat on vahetanud töökohta.

A.H.Tammsaare tee 133 kaupluses töötab 57 töötajat, keeleametnikud kontrollisid 19 töötajat, ettekirjutus tehti 17-le. Kaks töötajat (ostujuht ja direktori asetäitja) sooritasid keeleeksami ja täitsid ettekirjutuse. Vormistati 6 järelkontrolliakti menetluse lõpetamise kohta, sest töötajad on Maximast lahkunud. Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Valga Maximas oli üks töötaja ettekirjutuse täitnud, teisel pikendati ettekirjutuse tähtaega. Tartu Anne 40 Maximas pikendati ettekirjutuse tähtaega. Jõhvi Maximas kontrolliti kümmet töötajat, neist 9-le tehti ettekirjutus ja sunniraha hoiatus.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 13 järelkontrolliakti. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Jätkus järelkontroll Ida Päästekeskuse Narva päästekomandos, kus järelkontrolli käigus tehti kolmele päästjale ettekirjutus ja sunniraha hoiatus, samuti rakendati sunniraha. Ühe päästja keeleoskus vastas kehtestatu nõudele.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Toimus keelekontroll Tallinna Vindi Lasteaias, kus töötab 43 töötajat, neist ettekirjutus on tehtud 18-le inimesele, sunniraha määratud 10-le. Vaid üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud ning sooritanud B2-taseme eesti keele eksami.

Keeleametnikud alustasid dokumentide kontrolli Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks ning ühe firma tegevusloa taotlust, kõik taotlused said heakskiidu. Kahele koolitusfirmale edastati kontrollakt, ühele firmale eelakt tutvumiseks.