Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12. – 16. august 2019

16.08.2019 | 14:44

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Põlvas. Kokku saadeti märgukiri 19-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 11-l firmal ettekirjutuse tähtaega (neist 7 on ettekirjutuse täitnud osaliselt), 8 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes ärimajas varasemate ettekirjutuste täitmist, ettekirjutused olid täidetud. Ka neli Tallinna hotelli on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Kontrolliti 16 ettevõtte veebilehti, neist viis on keeleseaduse nõuded täitnud, ülejäänud firmad peavad eestikeelse teabe lisama veebilehele septembrikuu jooksul.

Maxima Eesti OÜ Tartu Maxima kaupluses toimus keelekontroll: kolmele töötajale tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühel töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega.

RIMI Eesti Food AS-i Pärnamäe keskuse supermarketis kontrolliti kolme töötaja keeleoskust, neist kahele tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam. Keelekontroll kaupluses jätkub augusti teises pooles. Ka kolmele ABC Supermarkets AS-i Kadrioru Comarketi töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe taksojuhi keeleoskust, mis ei vastanud nõuetele ja taksojuhil tuleb eesti keelt õppida ja sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kümne keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks, neist kaks taotlust said negatiivse vastuse, kuna õpetajatel puudus nõutav haridus ning nende töökogemus täiskasvanute eesti keele õpetajana ei olnud piisav. Kolme keelefirma taotlused tegevusloa saamiseks said kinnituse, need edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Ühe keelefirma taotlus lükati tagasi.