Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11. - 15. september 2017

18.12.2017 | 10:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas, Kohtla-Järvel, Maardus ja Muugal. Lisaks tavapärastele kontrollidele kontrolliti avalikku teavet Tallinna Rocca al Mare kaubanduskeskuses ja Tallinna Bussijaama rajoonis.
    • Jaga

Järelkontrolli käigus tuvastati, et üheksa ettevõtet on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 30-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Neljale äriühingule on antud pikendust ettekirjutuse täitmiseks nädala jooksul.

Töötajate keeleoskust kontrolliti kolmes Tallinna ja ühes Tartu kaupluses. Põhja RIMI kaupluses tehti kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam. Pae Säästumarketis tehti samuti kolm keeleeksami sooritamise ettekirjutust.

Tallinna Sütiste tee Maximas kontrolliti kokku kümmet töötajat, kuuele töötajale koostati esmakontrolliakt ettekirjutusega: kolm töötajat peavad täiendama oma eesti keele oskust, kolm töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Samas kaupluses oli varasem ettekirjutus veel kolmel töötajal, nende eksamisooritamise tähtaega pikendati. Samuti pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega kolmel Tartu Sõbrakeskuses asuva Maxima töötajal.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus keeleoskuse kontroll Virumaa Kolledžis. Vesteldi kolme töötajaga, neile tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Valga lasteaias Pääsuke kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist, kolmel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega poole aasta võrra.

Narva taksojuhtide keeleõpe

2016. aastal kontrollis Keeleinspektsioon Narvas tegutsevate taksojuhtide eesti keele oskust ning tegi 211-le taksojuhile ettekirjutuse omandada tööks vajalik eesti keele oskus. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ja SA INNOVE koostöös valmis taksojuhtide tarbeks eesti keele vestmik ning käesoleva aasta oktoobris läheb projekti teise etapi raames keelekursustele 60 taksojuhti.

Integratsiooni Sihtasutuse keeleprojekti raames saavad eesti keele õpet veel 140 taksojuhti, esimene grupp alustab selle aasta oktoobris ning teine järgmise aasta veebruaris.

Ettekirjutuse tegemisest alates on viis taksojuhti sooritanud A2-taseme eksami ning kaks taksojuhti B1-taseme eksami. Neli taksojuhti on käinud A2-taseme eksamil, kuid neil ei õnnestunud eksamit sooritada.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal lõpetas keeleinspektsioon keelefirmade veebilehtede kontrolli, nendele koolitusfirmadele, kelle veebilehel leiti puudusi, saadeti märgukiri. Samuti rahuldati ühe koolitusfirma taotlus uute õpetajate registreerimiseks.