Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–15. oktoober 2021

15.10.2021 | 11:52

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, Ülemiste keskuses ja T1 kaubanduskeskuses) ja Astangul, Harku vallas Harkujärvel, samuti Peetris, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Võrus, Valgas, Antslas ja Tartus. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks kõrvaldati kohapeal suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 18 olid täidetud. Viiel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 16 ettevõtte veebilehte, neist neli ei vasta keeleseaduse nõuetele. Järelkontroll tehti kümne varasema ettekirjutuse kohta ning tuvastati, et vaid neli on ettekirjutuse täitnud. Kümnele ettevõttele saadeti märgukiri.

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes keelenõuete täitmise ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks SA Tartu Perekodu Käopesa, Citybrand OÜ, Stomatoloogia Pluss OÜ, Sanitex OÜ Promo Cash&Carry kauplus-lao ning AS Hoolekandeteenuste Jõhvi Narva ja Jõhvi Puru üksuse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente. 23 kontrollitavaga jätkub menetlus oktoobrikuu jooksul.

AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu 21 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, nelja töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks.

Keelekontroll jätkus hambakliinikutes; Unidenta OÜ hambakliinikus, Balneom OÜ kliinikus ja Confidental OÜ-s tehti kokku kuus ettekirjutust sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluses jätkus kontroll, vormistati kaheksa esmakontrolli akti (neist üks korras, seitse ettekirjutusega sooritada eksam) ning kolm järelkontrolli akti ettekirjutusega sooritada eksam. Kümnele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus.

Skarabeus Julgestusteenistus OÜ-s lõpetati kaks menetlust seoses töölepingu lõpetamisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati ühe koolitusfirma keeletundi, mille kohta eelakt saadetakse järgmisel nädalal.