Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11. – 15. märts 2019

18.03.2019 | 10:57

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 26-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 13 firmal ettekirjutuse tähtaega, 16 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kolmes ärimajas varasemate ettekirjutuste täitmist, kaks ärimaja on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitunud. Kahest Tallinna hotellist mõlemad on ettekirjutuse täitnud.

Lõppes keeleoskuse kontroll Coop Kaubanduse AS-i Mustakivi Konsumis, kus järelkontrolli käigus vormistati 6 akti, neist neljal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja keeleeksami sooritanud, üks töölt lahkunud.

Prisma Peremarket AS-i Sikupilli kaupluses koostati 2 esmakontrolli akti, millest üks oli korras, teine ettekirjutusega sooritada keeleeksam.

Maxima Eesti OÜ, Kopli Maxima X kaupluses tehti ettekirjutus seitsmele töötajale, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti SA Tallinna Lastehaigla ühe töötaja tegelikku keeleoskust, töötajale tehti ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka ühe hambapolikliiniku kahe töötaja eesti keele oskust, neist üks peab sooritama eesti keele eksami.

Samuti tehti ettekirjutus kahele vanalinna suveniiripoe teenindajale.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Kontrolliti kahe Lilleküla päästekomando päästja tegelikku eesti keele oskust, ettekirjutusi ei tehtud. Kontroll päästekomandodes jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Erakoolis GARANT vormistati üks esmakontrolli akt (ettekirjutusega sooritada eksam) ja kaheksa järelkontrolli akti (kuus ettekirjutusega sooritada eksam, kaks menetluse lõpetamist seoses töölepingu lõpetamisega). Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Alustati dokumentide kontrolliga Tartu Annelinna Gümnaasiumis.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma õppekavale. Kuue firma taotlus õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu. Külastati ühe keelefirma tundi, mille kohta saadetakse kokkuvõte firmale järgmisel nädalal.