Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.–14. oktoober 2022

18.10.2022 | 09:52

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja sadama piirkonnas, Lasnamäel ja Mustamäel, samuti Võrus ning Jõhvis. Avalikku teavet kontrolliti IKEA kaubanduskeskuses ja KariaMarketis.
    • Jaga

Tuvastati 12 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 23st varasemast ettekirjutusest oli 12 täidetud, 11 ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
Kolme ettevõtte veebilehtede esmakontrolli käigus keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud, kolmele ettevõttele saadeti märgukiri juhtimaks tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et kõik kolm ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja menetlused lõpetati.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks Narva Õigeusu Gümnaasiumi, Jõhvi Muusikakooli, Tallinna Taime Lasteaia, Forus Security AS-i, ISCO DAMAK OÜ, DAS Group OÜ Stockmanni MySushi, Shaurma Tallinna ja Hiina Pott OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 85st kontrollitust 23 töötaja (27%) eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustatakse menetlust järgmisel nädalal.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ Novoloto (Fenix Casino) töötaja keeleoskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Maxima Eesti OÜ Valga Maxima XX kaupluses tehti ühele töötajale esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Võru Maxima XX kaupluses pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega: töötajal tuleb aasta jooksul sooritada eesti keele eksam.
Ilmar Tomusk tutvustas 11. oktoobril Elmari raadio kuulajatele ilusa eestikeelse äri- ja ettevõttenime konkursi tulemusi.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes


Sel nädalal kontrolliti Tallinna Juudi Kooli töötajate eesti keele oskust ja ettekirjutuste täitmist. Viiest uuest töötajast ühe keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks, ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ja kolmele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Narva Paju Koolis jätkus järelkontroll. Esmakontrollis tehti ettekirjutus ja sunnirahahoiatus 11 töötajale.
Jõhvi Spordikoolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale.
Tallinna Lasteaia Mesipuu keelekontrollis tehti kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Keeleametnikud vormistasid lasteaias 11 järelkontrolli akti: üks ettekirjutus oli täidetud ja kolmel juhul oli töötajatega tööleping lõpetatud – need menetlused lõpetati. Seitsmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja viiele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus ning kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ühele töötajale tehti suuline hoiatus.
Tartu Lasteaias Kelluke ja Tartu Lasteaias Mõmmik tuvastas keeleametnik, et mõlemas lasteaias on töötaja ettekirjutuse täitnud.
Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike pikendati kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega: aasta jooksul tuleb sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve


Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati ühe koolitusfirma taotlust uue koolitaja lisamiseks, õpetaja sai Keeleameti heakskiidu. Eelmisel nädalal külastatud keeletundide eelakt saadeti koolitusfirmale tutvumiseks.

Keeleamet asub uuel aadressil.
Alates 3. oktoobrist asub Keeleamet uuel aadressil Roosikrantsi 6.
Seoses kolimisega on Keeleameti töö häiritud ning seetõttu võivad menetlused võtta tavapärasest rohkem aega.
Kuna helistamisel võib esineda tehnilisi probleeme, on kõige parem meiega ühendust võtta e-posti teel [email protected].


 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja