Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10. – 14. juuni 2019

14.06.2019 | 15:49

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Narvas ja Valgas (sh Valga-Valka festivali üritustel). Kokku saadeti märgukiri 136-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 14 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist üks osaliselt. Nelja firma ettekirjutuse tähtaega pikendati, üks menetlus lõpetati, kuna ettevõte on oma tegevuse lõpetanud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal tehti järelkontroll neljas ärimajas Tallinnas, neist kahes on ettekirjutused täidetud, kahe ärimaja ettekirjutuse tähtaega pikendati juuni lõpuni. Kolmes Tallinnas asuvas hotellis selgus järelkontrolli käigus, et kahes on ettekirjutus täidetud, ühes hotellis on ettekirjutus täidetud osaliselt.

Kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, ettevõtetele saadeti märgukiri.

Jätkub järelkontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, sel nädalal vormistati 10 järelkontrolli akti, neist kaheksal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kuue suhtes rakendati sunniraha. Üks töötaja on töölt lahkunud, mistõttu lõpetati tema suhtes menetlus. Üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud. Keelekontroll raviasutuses jätkub.

Maxima Eesti OÜ Tartu mnt 49 kaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus kolmele töötajale ning vormistati 12 järelkontrolli akti, neist ühe puhul oli ettekirjutus täidetud, kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega; kolm menetlust lõpetati, kuna töötajatega on tööleping lõpetatud. Seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Sõpruse pst 171 Maxima X kaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus neljale töötajale, kahel töötajal oli varasem ettekirjutus. Kontrolli käigus tuvastasid keeleametnikud, et ettekirjutused on täitmata, pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, ühel töötajal tuleb tasuda ka sunniraha.

Jõhvi Maxima X kaupluses kontrolliti seitset töötajat, kes kõik peavad sooritama eesti keele eksami, ühtlasi tehti töötajatele sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Tornimäe mini-Rimi kahe töötaja keeleoskust – mõlemad töötajad peavad sooritama eesti keele eksami.

Alustati PPA Ida Prefektruuri keelekontrolli ettevalmistamisega.

8. – 15. juunini toimus eesti keele aasta ürituste raames jalgsiretk Riiast Tartusse läbi paikade, kus paarsada aastat tagasi rändas Kristjan Jaak Peterson. Keeleretkel osales ka inspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk, kes läbis etapi koos Tamme Gümnaasiumi õpilastega ning esines Cēsises toimunud vahekonverentsil ettekandega eesti keele kujunemist riigikeeleks.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Tallinna Järveotsa Lasteaia töötaja varasema ettekirjutuse täitmist, ettekirjutus on täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega ja rakendas sunniraha.

Tartu lasteaias Mõmmik tehti ettekirjutus kolmele ja lasteaias Annike kahele töötajale.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati kolme keelefirmat Narvas, mille kohta koostatakse järgmisel nädal akt.