Tähtsamad tegemised juulikuus ja lõppenud nädalal 7.-11. august 2017

28.08.2017 | 11:18

Juulikuus oli enamus keeleinspektoritest puhkusel, kuid juulikuu ja lõppenud nädala jooksul kontrolliti kaebuse lahendamiseks kuue Maxima Eesti OÜ töötaja eesti keele oskust Valdeku kaupluses. Kaebus leidis kinnitust, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Samuti tehti ettekirjutus kahele Hiiu Maxima töötajale. Kinnitust leidis ka kaebus Rimi Eesti Food AS-i Ülemiste Rimi Hüpermarketi klienditeenindaja eesti keele mitteoskamise kohta, töötaja peab sooritama eksami.
    • Jaga

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Haapsalus, Kohilas, Hiiumaal ja Pärnus, kokku tehti ettekirjutus 74-le äriühingule. Järelkontrolli käigus tuvastati, et 32 varasemat ettekirjutust on täidetud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal kiideti heaks ühe Kohtla-Järvel tegutseva keelefirma taotlus uue õpetaja lisamise kohta. Samuti on antud hinnang kahe uue keelefirma õppekavadele.

Keelefirmades jätkub üldjuhul suvepuhkus, augustist jätkab keeleinspektsioon keelefirmade veebilehtede kontrolliga.