Tähtsamad tegemised 31.oktoober-4.november 2016

10.11.2016 | 09:34

Lõppenud nädalal kontrolliti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti töötajate eesti keele oskust. Tehti seitse ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.
    • Jaga

15-le Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Viies äriühingus lahendati kaebusi selle kohta, et seal ei võimaldatud eestikeelset asjaajamist.

Keeleseaduse nõuete täitmist kontrolliti Paldiski Kaubamajas ja Valga kaupluses Sõprus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Pärnu Tammsaare Koolis tehti viis ettekirjutust, kolm koos sunnirahahoiatusega. Paldiski Põhikoolis tehti kolm ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega (kahele töötajale anti ka täitekorraldus sunniraha tasumise kohta).

Tallinna Vindi Lasteaias tehti 14 ettekirjutust (tehti 11 sunnirahahoiatust ja anti 4 täitekorraldust).

Tartu Lasteaias Annike tehti kolm ettekirjutust, Kohtla-Järve lastaedades Tuvike ja Sipsik viis ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetluses oli seitse koolitustaotlust, neist kaks tagastati paranduste tegemiseks. Samuti tuvastati, et kolme koolitusfirma veebileht ei vasta nõuetele.

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee