Tähtsamad tegemised 24.- 28. oktoober 2016

08.11.2016 | 10:32

Lõppenud nädalal kontrolliti Narva Linnavalitsuse kantselei ja sotsiaalabiameti töötajate eesti keele oskust. Ühtekokku tehti 12 ettekirjutust, neist 11 koos sunnirahahoiatusega.
    • Jaga

Kümnele Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega.

Bussifirmades Temptrans ja MRP Liinid kontrolliti bussijuhtide eesti keele oskust. Ühtekokku tehti 13 ettekirjutust.

MTÜ-s Paju Pansionaadid tehti üks ettekirjutus, Õismäe tee Maximas XX 26 ettekirjutust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Haridustöötajate keeleoskust kontrolliti Jõhvis ja Lasnamäel. Jõhvi lasteaias Kalevipoeg tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega, Lasnamäe Põhikoolis üks ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetleti ühe keelefirma koolitusloa taotlust, õppekava tagastati paranduste tegemiseks. Kontrolli alla on võetud tegevusloa saanud keelefirmade veebilehed.